Negatívny brainstorming: Kreativita pre negativistov?

Brainstorming ako technika má svoje jasné pravidlá. Skúšali ste už jeho negatívnu variáciu?
autor: Andrej Mikula

Brainstorming je kreatívna technika, ktorú v 30. rokoch minulého storočia vymyslel Alex Osborn, majiteľ reklamnej agentúry.

Brainstorming sa zvykne prekladať ako "búrka mozgov", ale pôvodný Osbornov zámer bol trochu iný. Nešlo len o generovanie nápadov, ale predovšetkým o rýchlosť.

Cieľom brainstormingu bol priamy cieľený útok na problém (napr.: "Aký bude nás nový reklamný slogan?"). V reklamných agentúrach je kreativita nesmierne dôležitá avšak ešte dôležitejší je čas, za ktorý budú tieto nápady vygenerované.

Štruktúra brainstorming-u

  1. Zoznámenia s pravidlami brainstormingu. Bez ohľadu na to, akých skúsených účastníkov v brainstorming skupine máte, nikdy nie ne škodu zopakovať si základy: čo to je brainstorming, aké má pravidlá, aký je náš spoločný cieľ tu a teraz (prečo to celé robíme).
  2. Definícia problému. Položenie otázky. Kľúčová časť celej kreatívnej techniky a tiež kľúčová časť tohto článku. Namiesto pozitívne nastolenej otázky, budeme v prípade negatívneho brainstormingu hľadať problémy. Budeme hľadať dôvody "prečo nie" a "ako presne sa to nedá". Týmto spôsob sa však dá fantasticky naštartovať kreativita všetkých účastníkov.
  3. Brainstorming. Tu začína tá pravá zábava. Facilitátor vysloví brainstorming otázku a v ideálnom prípade ju aj napíše na viditeľné miesto. V prípade negatívnej brainstorming variácie, bude táto otázka položená záporne. To jest, namiesto: "Ako naša firma v roku 2011 zväčší svoj podiel na trhu?" sa bude facilitátor pýtať: "Ako naša firma v roku 2011 zníži svoj podiel na trhu?". Inými slovami, čo by sa muselo stať, aby naša firma bola stále menej a menej úspešná... Z nejakého dôvodu sú ľudia predovšetkým v našich zemepisných šírkach ďaleko prístupnejší negatívnemu brainstormingu, ako tomu klasickému. Aj mne osobne pripadá hravejší, otvorenejší a vtipnejší. A čo je najlepšie... Nakonci stačí všetky nápady jednoducho otočiť a máme skvelé nápady pre náš pôvodný zámer: zvýšenie podielu na trhu.
  4. Vyhodnotenie. Hodnotenie kvality nápadov už nie je súčasťou brainstormingu (búrky mozgov). Nie je podmienkou, aby sa celá skupina dohodla na jednem najlepšom nápade, či riešení určitého problému. Cieľom je jednoducho získať kopec nápadov  - nič viac, nič menej...

Pravidlá brainstorming-u

  • Absolútny zákaz kritiky. Akékoľvek verbálna alebo neverbálna kritika je počas celej brainstorming "seancie" neprípustná. A to ako zo strany facilitátora, tak aj zo strany jednotlivých účastníkov. Dôležitá je kvantita, nie kvalita. Čím viac nápadov, tým lepšie.
  • Všetko zapisovať. Brainstorming je vizuálna metóda fungujúca na princípe voľných asociacií. Každý nápad musí facilitator v nezmenej forme zapísať na flipchart. To, čo sa pre niekoho môže spočiatku javiť ako hlúposť, môže o pár minút neskôr inšpirovať niekoho iného k vysloveniu geniálneho nápadu.
  • Facilitator sám nápady negeneruje. V čistej forme brainstormingu môže iba zapisovať a povzbudzovať. Na prvý pohľad to znie zvláštne - veď predsa: viac hláv, viac rozumu. Treba si však uvedomiť, že ak je facilitátor príliš aktívny a preberá úlohu najmúdrejšieho, účastníci sa zablokujú: "Oukej, keď sám vieš všetko najlepšie, tak si to pekne vymysli sám. Ja už budem ticho."

Negatívny brainstorming a jeho zmysel

Negatívny (reverse) brainstorming je variácia na klasický brainstorming, ktorý pozná skoro každý. Občas ale tie nápady proste neprichádzajú. Väčšina z nás je zvyknutá rozmýšľať skôr v medziach "Prečo to nejde" ako v "Ako by sa to dalo urobiť, aby to išlo".

Tu nám na pomoc prichádza technika obráteného brainstormingu - negatívny brainstorming. Namiesto pozitívnej otázky jednoducho preformulujeme otázku na negatívnu. Namiesto "Čo musím urobiť, aby som tento rok zohnal veľa klientov?" sa môžeme pýtať "Čo musím urobiť, aby som tento rok v žiadnom prípade nemal ani jedného klienta?" Kedy Vás napadá viac odpovedí? Ak ste ako väčšina ľudí, pravdepodobne ste v bode čislo dva. Ak rozmýšľate pozitívne, môžete si gratulovať, pretože ste jedným z mála.

Predstavte si teda, že sedíte na brainstorming session a facilitátor Vás vyzve, aby ste hádzali všetky možné spôsoby, ako nemať za celý rok ani jedného klienta. Hneď mi napadajú veci ako: "nikdy nikomu nezavolať, chodiť špinavo oblečený, nerobiť žiadnu reklamu, nepísať PR články, nezdvíhať telefóny, kašlať na moderné technológie..."

Čo s takýmito nápadmi? Samozrejme ich obrátite v pozitívum: "Každý deň niekam zavolať, elegantne sa obliekať, byť dostupný na telefóne a všas odpovedať na emaily, naštudovať si Facebook a Twitter a efektívne ich využívať..."

Možno by brainstorming skupinu tieto nápady napadli aj pri pozitívne definovej otázke, možno nie. Čo myslíte Vy? Kedy ste kreatívnejší? Ide Vám lepšie pozitívna kreativita alebo kritika?

Ďalšie články na tému: 

Vyskúšajte 5-dňovú time management výzvu

Copyright TimeManagement.sk 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram