Fascinuje ma produktivita, život bez stresu a dosahovanie cieľov.

Nie je nič cennejšie ako náš čas.
Mojim cieľom je pomáhať ľuďom využívať ho efektívne.

Volám sa Andrej Mikula a som zakladateľ projektu TimeManagement.sk.

Vyštudoval som dvojročný Gestalt výcvik v Inštitúte pre Gestalt terapiu v Prahe, taktiež dvojročný výcvik Systemického koučingu a manažérsky výcvik pod záštitou University of Birmingham.

Prostredníctvom kurzov pomáham svojim klientom získať nadhľad, zbaviť sa stresu a dosiahnuť vytýčené ciele.

Konkrétne sa venujem týmto témam:

  • Time Management. Ako využívať čas efektívne, ako si stanoviť priority, ako úspešne dokončovať projekty na čas a nájsť rovnováhu medzi prácou a osobným životom.
  • Technológie. Ako využiť moderné smartphone a internetové aplikácie na jednoduchšiu správu projektov, efektívnejšiu komunikáciu a automatizáciu všetkého, čo sa automatizovať dá.
  • Anti-prokrastinačné techniky. Ako prestať odkladať úlohy na zajtra a dokončiť všetko čo začnete vďaka najnovším poznatkom behaviourálnej psychológie.
  • Stress management. Dýchacie cvičenia, mindfullness, meditácia. Ako prestať myslieť neustále na prácu, nastaviť správne kontrolné mechanizmy a vyhnúť sa vyhoreniu.
  • Leadership. Ako vybudovať úspešný kooperujúci tím, naučiť sa delegovať a zamerať sa na silné stránky.

Vybrané referencie