Time Management: Kurz pre firmy

Time management kurz pre firmy
Cieľ: Zvýšenie produktivity vašich zamestnancov a výkonu vašej firmy

Tento cieľ je samozrejme príliš všeobecný. Aby bol time management kurz pre Vašu firmy skutočne prínosný, je nutné, aby sme spoločne zadefinovali jasné ciele presne podľa Vašich požiadaviek.

  1. Úvodné stretnutie, kde definujeme zmysel kurzu a jeho merateľný cieľ.
  2. Vyjasnenie očakávaní účastníkov a nadriadených.
  3. Na základe získaných dát vypracujem presným harmonogram time management kurzu.
  4. Tento program odošlem na schválenie a budem čakať na finálne pripomienky.
  5. Realizácia kurzu a následná spätná väzba, prípadne individuálny coaching.

Stručná osnova time management kurzu

Time Management
Fogg Behaviour Model, Prokrastinácia, Zeigarnik Efekt, Inbox Zero, Pravidlo 2 minút, Projekt VS Úloha, Kontexty, Metóda Autofocus, Time Management Metóda Final Version, Disciplína a Zodpovednosť, Zastavenie, Stres a jeho spúšťače, Zlodeji času, Paretovo pravidlo 80/20, Vyrušenia, Technika Pomodoro, Time management aplikácie, diáre, software, Email management…

Efektívne rozhodovanie
Incident VS Problém, RCA – Root Cause Analysis, 5 Whys, 5W&1H, Fishbone, SMARTER & PESTEL, Analýza silových polí, Brainstorming a jeho variácie, Filozofia Kaizen, LEAN approach…

Formy a metódy kurzu

Krátke teoretické vstupy, Skupinové cvičenie, Dotazníkové metódy, Nácvik konkrétnych techník, Moderovaná diskusia, Prípadové štúdie, Masívna spätná väzba, Demo time management aplikácií, Workbook (Pracovný zošit) 

Cena time management kurzu

900 EUR bez DPH / jeden deň / 12 účastníkov

Viac informácií / Objednávka

Andrej Mikula
zakladateľ TimeManagement.sk
+421 917 891 229 | andrej@timemanagement.sk