Čas nie sú peniaze. Čas je život.

Čím lepší time management, tým lepší život.

Čas nie sú peniaze. Čas je život.
Time management = Life management

Čo je to vlastne čas? Hovorím o ľudskom pohľade na vec... Nie o definícii Stevena Hawkinga. Čas je jediná vec na svete, ktorej máme každý rovnako. Deň má pre všetkých 24 hodín - 86 400 sekúnd.

Často zvykneme hovoriť, že čas sú peniaze. Lenže peniaze môžete šetriť, peniaze si môžete uložiť do banky a dokonca k nim budú vďaka úročeniu pribúdať ďalšie.

Čas si samozrejme nikam uložiť nemôžeme. Ak raz stratíme hodinu scrollovaním na sociálnych médiách, je táto hodina stratená navždy.

Každý deň každý z nás dostane darom 86400 sekúnd a je iba na nás, ako tento dar využijeme. Je možné žiť naplno celých 24 hodín? Jasné, že nie.

Potrebujeme predsa spánok. Väčšina z nás spí 8 hodín. Z tohto pohľadu nám na naozajstný aktívny život ostáva iba 16 hodín.

A niekto stihne urobiť za 16 hodín toľko, čo iný nespraví ani za týždeň.

O tom, ako je to možné a čo presne odlišuje efektívnych ľudí od neefektívnych, bude tento blog.

Postupne predstavím rôzne školy a tzv. generácie time manažmentu - od prvej generáciu až po dnešnú post-modernú, bez ktorej sa v tejto informačnej dobe dá efektívne pracovať iba veľmi ťažko.

Neskôr budem písať o presne štruktúrovaných metódach, ako je možné zdvojnásobiť až strojnásobiť svoju produktivitu bez vynaloženia zvláštneho úsilia.

Prečo je vôbec dôležité zaoberať sa časom a jeho managementom? Nuž, položme si znova otázku, čo je to čas. Dni, mesiace, roky... Ak by som sa vás opýtal: "Čo je synonymom slova čas?", čo by ste odpovedali?

Áno, čas rovná sa život.

Time management je vlastne life management. Ak chceme žiť šťastné životy, musíme ovládnuť svoj čas a získať tak nad svojim životom kontrolu.

Ešte jedna myšlienka na záver... V bežnej reči sa často hovorí niečo ako "Dnes je tu ďalší deň." Dnes som o jeden deň starší. Dnes je o jeden deň viac...

Lenže ako sme si hovorili na začiatku tohto článku, čas nie sú peniaze.

Dnes nie je o deň viac. Dnes je o deň menej...

Ako využiť každý deň v New York ghette naplno [VIDEO]
Krátky film o tom, ako využiť svoj život, každý deň, každý jeden moment, naplno. Často sa hovorí, že čas sú peniaze. Nie je to pravda. Čas je oveľa viac ako peniaze. Čas si nemôžete odložiť na zajtra. Ak dnes nesprávne stratíte 1 hodinu, bude stratená naveky. Aspoň v tejto veci