Čas nie sú peniaze. Čas je život. Čím lepší time management, tým lepší život.

Čo je to vlastne čas? Hovorím o ľudskom pohľade na vec... Nie o definícii Stevena Hawkinga. Čas je jediná vec na svete, ktorej máme každý rovnako. Deň má pre všetkých 24 hodín - 86 400 sekúnd.
autor: Andrej Mikula

Žijeme ale naplno celý tento čas? Samozrejme, že nie...

Potrebujeme predsa spánok. Väčšina z nás spí 8 hodín. Z tohto pohľadu nám na naozajstný aktívny život ostáva iba 16 hodín.

A niekto stihne urobiť za 16 hodín toľko, čo iný nespraví ani za týždeň. O tom, ako je to možné a čo presne odlišuje efektívnych ľudí od neefektívnych, bude tento blog.

Postupne predstavím rôzne školy a tzv. generácie time management-u. Neskôr budem písať o presne štruktúrovaných metódach, ako je možné zdvojnásobiť až strojnásobiť svoju produktivitu bez vynaloženia zvláštneho úsilia.

Prečo je vôbec dôležité zaoberať sa časom a jeho managementom? Nuž, položme si znova otázku, čo je to čas. Dni, mesiace, roky... Ak by som sa vás opýtal: "Čo je synonymom slova čas?", čo by ste odpovedali?

Áno, čas rovná sa život. Time management je vlastne life management. Ak chceme žiť šťastné životy, musíme ovládnuť svoj čas a získať tak nad svojim životom kontrolu.

Ďalšie články na tému: 

Vyskúšajte 5-dňovú time management výzvu

Copyright TimeManagement.sk 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram