Ako si stanoviť priority podľa metódy MOSCOW

Ako stanoviť priority - Metóda MOSCOW

Čo je metóda MoSCoW?

Metóda MoSCoW je technika stanovenia priorít používaná pri riadení projektov a biznis analýze, ktorá pomáha zainteresovaným stranám zamerať sa na to, čo je podstatné. Vytvoril ju Dai Clegg, ktorý pracoval pre softvérovú firmu Oracle v 90. rokoch.

MoSCoW je prioritizačná technika, ktorá umožňuje efektívne usporiadať úlohy projektu podľa ich dôležitosti a naliehavosti. Pomáha ľuďom a tímom rýchlo a jednoducho identifikovať, na čo sa musia sústrediť ako na prvé, čo môže počkať alebo čo vôbec nie je potrebné robiť.

Ako funguje metóda MoSCoW?

Metóda MoSCOW rozdeľuje úlohy do štyroch rôznych kategórií. Pomocou tohto systému môžete jasne identifikovať, čo je nevyhnutné pre úspech vášho projektu, čo zlepšuje efektivitu a produktivitu, a čo ho naopak môže brzdiť.

 • Musí sa urobiť (Must have),
 • Mali by sa urobiť (Should have),
 • Mohli by sa urobiť (Could have)
 • Nebudú sa urobiť (Won't have)

Musí sa urobiť (Must have)

Tieto úlohy sú nevyhnutné pre úspech projektu. Bez ich splnenia by projekt nedosiahol svoje základné ciele. Napríklad, ak plánujete spustenie novej webovej stránky, základná funkčnosť ako registrácia užívateľov a zabezpečenie ochrany osobných údajov patrí do tejto kategórie. Prioritizácia týchto úloh je kritická, pretože bez nich by celý projekt mohol zlyhať.

Mali by sa urobiť (Should have)

Úlohy v tejto kategórii nie sú nevyhnutné, ale ich realizácia by výrazne zvýšila hodnotu projektu. Aj keď ich vynechanie neohrozuje základné funkcie, mali by sa realizovať hneď, ako to bude možné. Napríklad vývoj mobilnej aplikácie môže byť zaradený do tejto kategórie, ak primárna webová stránka už funguje efektívne.

Mohli by sa urobiť (Could have)

Tieto úlohy sú žiaduce, ale nie kritické. Ich implementácia by pridala dodatočnú hodnotu alebo pohodlie, ale môžu byť odložené bez vážnych dopadov na projekt. Príkladom môže byť integrácia sociálnych médií na webovej stránke, čo by zlepšilo užívateľskú skúsenosť, ale nie je nevyhnutné pre základnú funkčnosť.

Nebudú sa urobiť (Won't have)

V tejto kategórii sú úlohy, ktoré boli zvažované, ale rozhodlo sa, že nebudú súčasťou projektu. Je dôležité mať jasnú predstavu o tom, čo projekt nebude obsahovať, aby sa zdroje mohli efektívne alokovať na dôležitejšie úlohy. Napríklad, funkcionalita, ktorá by bola príliš nákladná alebo by vyžadovala neprimerané množstvo času, patrí do tejto kategórie.

Konkrétne príklady využitia metódy MOSCOW

Metóda MOSCOW je flexibilná a môže byť uplatnená v rôznych kontextoch, od osobných cieľov až po rozsiahle korporátne projekty. Tu sú tri príklady, ktoré ilustrujú jej využitie v rôznych situáciách:

1. Osobné ciele: Chudnutie

 • Musí sa urobiť (Must have): Stanovenie realistického a merateľného cieľa na chudnutie, napríklad schudnúť 5 kg za tri mesiace. Záväzok pravidelne cvičiť minimálne trikrát týždenne a dodržiavať vyváženú stravu s kalorickým deficitom.
 • Mali by sa urobiť (Should have): Plánovanie týždenných jedálničkov vopred na zabezpečenie zdravej stravy a vyhýbanie sa neplánovanému snackovaniu. Zahrnutie špecifických cvičení zameraných na problémové oblasti.
 • Mohli by sa urobiť (Could have): Používanie fitness aplikácií na sledovanie pokroku a motiváciu. Návšteva fitness centra s osobným trénerom pre lepšie výsledky.
 • Nebudú sa urobiť (Won't have): Radikálne diéty, ktoré sľubujú rýchle výsledky, ale sú neudržateľné na dlhodobé obdobie. Experimentovanie s neosvedčenými doplnkami stravy bez konzultácie s odborníkom.

2. Založenie malej firmy: E-shop s oblečením

 • Musí sa urobiť (Must have): Vytvorenie funkčného e-shopu s integráciou platobných brán a spracovania objednávok. Zásoba kľúčových produktov, ktoré definujú značku a prilákajú zákazníkov.
 • Mali by sa urobiť (Should have): Marketing a propagácia na sociálnych sieťach na budovanie povedomia o značke. Spolupráca s influencermi alebo blogermi na zvýšenie viditeľnosti.
 • Mohli by sa urobiť (Could have): Ponuka vernostného programu pre zákazníkov alebo sezónne zľavy na zvýšenie zákazníckej lojality. Rozvoj balíčkov produktov, ktoré spolu dobre korešpondujú.
 • Nebudú sa urobiť (Won't have): Rozširovanie sortimentu o neobvyklé alebo drahé kúsky, ktoré nemusia vyhovovať hlavnému zákazníckemu segmentu, v počiatočnej fáze podnikania.

3. Korporátne ciele: Veľká firma

 • Musí sa urobiť (Must have): Implementácia nových technológií pre zlepšenie vnútorných procesov a zvýšenie efektivity práce. Zabezpečenie súladu s najnovšími reguláciami a pravidlami v oblasti.
 • Mali by sa urobiť (Should have): Rozvoj zamestnaneckých programov pre zlepšenie pracovného prostredia a zníženie fluktuácie. Investovanie do výskumu a vývoja na udržanie konkurencieschopnosti.
 • Mohli by sa urobiť (Could have): Rozširovanie na nové trhy alebo diverzifikácia produktového portfólia. Implementácia pokročilých analytických nástrojov pre lepšie pochopenie trhu.
 • Nebudú sa urobiť (Won't have): Vstup do rizikových podnikateľských oblastí bez predchádzajúcej analýzy trhu a potenciálnych výnosov. Overovanie neoverených technologických riešení, ktoré by mohli ohroziť firemné operácie.

V čom metóda MoSCoW dokáže najlepšie pomôcť

Pravdepodobne najklasickejšia metóda time manažmentu na stanovenie priorít je metóda ABC. A - najviac dôležité, B - menej dôležité, C - najmenej dôležité. Každý z nás vie, že nie všetko je rovnako dôležité, ale tá hlavná otázka je, podľa čoho to budeme určovať. Písmenka ABC v tom veľmi nepomôžu...

Metóda MoSCoW je taká obľúbená hlavne preto, že na otázku "ako sakra stanoviť priority" veľmi dobre odpovedá

Chystáte sa robiť nejaký projekt? Oukej...

 • Must Have: Čo to absolútne musí mať? Bez čoho to fungovať nebude?
 • Should Have: Čo by to malo mať? Nie absolútne nevyhnutne, ale čo by bolo fakt fajn, keby tam bolo?
 • Could Have: Čo by to mohlo mať? Toto je presne kategória úloh, na ktorej si ulietavajú mnohí prokrastinátori a snílkovia. Sám som býval mnohokrát obeťou toho, čo som si vysníval že by nejaký projekt mohol mať, ale čo vo finále nebolo vôbec podstatné...

  Reštaurácia bez registračnej pokladne nepredá nič. Webstránka alebo sociálne siete asi pomôžu. Ale detailná analýza konkurencia v západoslovenskom kraji, najlepšie fotky reštaurácie od fotografa z New Yorku, alebo detailný zoznam Instagram influencerov ničomu nemôžu, pokiaľ v mojej reštaurácii nemá kto variť alebo pokiaľ nemám ani len registračnú pokladňu.
 • Won't Have: Úlohy, ktoré nebudem (zatiaľ) robiť. Môžu to byť veci, ktoré sa chcem totálne vyhnúť (ako napr. scrollovanie na Instagrame), alebo ktorá zatiaľ z najrôznejších dôvodov nechcem a nebudem robiť, pretože na to nie je energia, čas alebo zdroje (ako napr. natáčanie TV reklamy)

Metóda MOSCOW je vynikajúcim nástrojom pre manažérov projektov, tímy a jednotlivcov, ktorí sa snažia dosiahnuť lepšie výsledky.

Stačí ju len začať používať.