SMART Ciele: Návod ako ich stanoviť a príklady

"Načo ti je vietor, keď nevieš kam sa plavíš", hovorí známa múdrosť. Ako ale nastaviť ciele skutočne efektívne a urobiť z nich SMART ciele?

Smart ciel

Väčšina z nás, ktorá sa niekedy stretla s pojmami ako time management vie, že naše ciele by mali byť tzv. SMART. O SMART cieľoch sa píše asi v každej knihe time managemente, ale len málo z nás túto jednoduchú techniku využíva.

Čo sú SMART ciele?

SMART ciele sú základným kameňom efektívneho plánovania a osobného rozvoja. SMART je anglická skratka, kde každé písmeno určuje jedno kľúčovú vlastnosť dobre stanoveného cieľu:

 • Specific (Špecifické)
 • Measurable (Merateľné)
 • Achievable (Dosiahnuteľné)
 • Relevant (Relevantné)
 • Time-bound (Časovo ohraničené)
SMART ciele - infografika
SMART ciele - Infografika

S - Špecifické ciele (Specific)

Ciele z hľadiska SMART musia byť hlavne špecifické, resp. konkrétne. Každý SMART cieľ musí byť špecifický, t.j. musí v sebe obsahovať jasné kritéria, podľa ktorých spoznáme, či sa nám ho podarilo splniť.

Nestačí povedať si iba: "Chcel by som byť niekto." alebo "Rád by som mal veľa peňazí.". Musí byť jasne definované, čo že to vlastne chceme.

Čo znamená "niekto"? Koľko je to "veľa peňazí"? Špecifický cieľ nie je len vyslovenie túžby. Musí poskytovať presnú odpoveď na otázku: "Ako zistím, či som bol alebo nebol úspešný. Na čom to zistím? Čo presne sú pre mňa tie kľúčové kritéria?".

M - Merateľné ciele (Measurable)

"Prestať fajčiť" je možno na prvý pohľad dobre definovaný cieľ. Je síce špecifický a svojím spôsobom aj merateľný avšak nie je to úplne pravda. Oveľa lepšie a účinnejšie je dostať do nášho cieľu nejaké číslo. Príklad by mohol znieť: "Vyfajčím maximálne 5 cigariet denne" alebo "Chcem zarábať 3000 EUR mesačne".

Rovnako tak by sme mali zmerať, do kedy chceme tento stav dosiahnuť. Cieľ jednoznačne musí mať deadline - posledný možný dátum, kedy splníme cieľ.

A - Akčne orientované ciele (Action-oriented)

Cieľ sa dá inými slovami pomenovať ako žiadaný stav. Je to niečo, čo chcem. Súčasne si treba uvedomiť, že na tejto ceste človek musí vykonať určité konkrétne kroky. Takmer nič sa nezmení bez toho, aby sme do toho sami nejakým spôsobom zasiahli.

Čo je prokrastinácia? Reálne skúsenosti a tipy ako ju prekonať
“Už len jeden status na Facebook a idem pracovať. Radšej ešte pôjdem do kuchyne a nalejem si pohár vody. Dehydratácia je zlá! Treba dodržiavať pitný režim. Pre istotu si zapnem v telke správy, než začnem makať - musím predsa vedieť, čo je vo svete nového.”

Napríklad žiadosť: "Chcem sa mať dobre" vo svojej podstate nie je cieľ, pretože sa nedá naplniť. Ak by sme chceli pracovať s týmto zadaním, museli by sme si najprv uvedomiť, z čoho všetkého sa skladá náš dobrý pocit. Sú to pravdepodobne zdravie, dobré medziľudské vzťahy, finančná nezávislosť, pocit, že moja práca je zmysluplná a potrebná atď.

Pre každú jednu podkategóriu by sme potom mohli vymyslieť samostatné kritéria (napr. zdravie: nefajčiť, vážiť XY kg, cvičiť XY krát týždenne...). No a v neposlednej rade, každý cieľ potrebuje plán - činy, akciu. Čo presne urobíme ako prvé? Čo ako druhé, tretie...?

R - Realistic/Realistický

Naše ciele môžu spĺňať všetky vyššie uvedené náležitosti, ale pokiaľ nebudú aspoň trochu realistické, spôsobia nám väčšiu škodu ako úžitok. Každý cieľ má na nás nejaký efekt.

Splnený cieľ nám dodá sebadôveru, lepší pocit a chuť do ďalšieho sebarozvoja. Nesplnený cieľ naopak frustráciu a ešte väčšiu nepohodu. Súčasne sa pod písmenkom R skrýva ešte relevantnosť. Bude mať splnený cieľ na náš život vôbec nejaký pozitívny efekt? Má zmysel tomu vôbec venovať energiu? Poteší to mňa osobne?

T - Trasovateľné (Trackable / Time-bound) ciele

Nestačí mať len jeden jasný deadline, konečný bod, na konci cesty. Výborná pomôcka je stanoviť si po ceste míľniky. V našom prostredí je možno lepšie použiť pojem kilometrovník. Predstavte si akúkoľvek diaľnicu. Každých 500 metrov tu máme označené, v ktorom bode sa momentálne nachádzame. Vďaka kilometrovníkom vieme, ako ďaleko sme sa už dostali a ako úspešne.


Okrem metódy SMART, existuje ešte jedna SMARTER. Tá pridáva k tejto metodiky dve písmenká, dva princípy, ktorá Vám môže pomôcť stanoviť ciele ešte kvalitnejšie.

E - Energy fulfilled - Nabitý energiou

Pre mňa osobne je práve toto písmenko kľúčové. Toto je dôvod prečo som sa znovu rozhodol napísať článok o stanovovaní cieľov. Predstavte si, že si študent stanoví takýto cieľ: "Na konci školského roka dostanem jednotku z matematiky. Z jednotlivých písomiek dostanem jednotky a dvojky. Dovolím si max. jednu trojku."

Cieľ je skutočne špecifický, merateľný, akceptovateľný, realistický aj trasovateľný. Ale...

Myslíte si, že náš imaginárny študent nakoniec skutočne dostane z matiky za jedna? Možno áno, možno nie. Ale ak ho matika nebaví, a tento cieľ je viac maminkin, ako jeho vlastný, je len malá pravdepodobnosť, že uspeje. V našich cieľoch musí byť energia. Musia doslova sršať energiou. Musíme CHCIEŤ, NIE MUSIEŤ na nich pracovať.

R - Zapísané ciele (Recorderd)

Cieľ proste musí byť niekde zaznamenaný. Nech znie akokoľvek dobre, nestačí ho iba vysloviť. Ideálne riešenie je napísať si svoj cieľ na papier a podeliť sa oň s niekým blízkym, kto nám v ťažších chvíľkach pomôže a bude nás motivovať do ďalších bojov...

Príklady SMART cieľov

SMARTER Ciele - Technika na stanovenie osobných a firemných cieľov

SMART ciele: Príklad pre firmy

Pôvodné znenie cielu: Získať 10 nových klientov do 2 mesiacov

Znenie cielu po SMART analýze: Podpísať zmluvu o spolupráci v hodnote minimálne 10,000 EUR s 10 novými klientami: Prvé dva týždne aspoň 1 zmluvu, do štyroch týždňov aspoň dve zmluvy.

 • Špecifický: Cieľ je dostatočne konkrétny a špecifický. Cieľom je získať nových klientov a nie iba vágne "zlepšiť podnikanie" alebo "viac s snažiť". Ak by sme chceli ísť ešte ďalej, môžeme ešte vylepšiť slovo "získať", aby bolo na 100% jasné, čo tým myslíme. Nový návrh. "Podpísať zmluvu o spolupráci s 10 novými klientami do dvoch mesiacov."
 • Merateľný: Cieľ je merateľný pretože hovorí o 10 nových klientoch, resp. 10 nových zmluvách. Sú však všetci klienti a všetky zmluvy rovnaké? Jasné, že nie... Oplatilo by sa preto do tohto SMART cieľu pridať minimálnu sumu, na ktorú musí byť suma o spolupráci podpísaná. Napríklad: "Podpísať zmluvu o spolupráci v hodnote minimálne 10,000 EUR s 10 novými klientami do dvoch mesiacov."
 • Akčne-orientovaný: Dobrý cieľ by mal mať v sebe jasnú akciu. Tou je v našom prípade "Podpísať zmluvu." Je to konkrétna vec, konkrétna činnosť, o ktorej sa dá pri záverečnom vyhodnotení jednoznačne povedať, či sme ju urobili alebo nie.
 • Realistický: Je tento cieľ realistický? To je samozrejme individuálne a záleží na konkrétnej firme a jej možnostiach. Ak ste doteraz získavali jeden nový kontrakt za mesiac a zrazu chcete 5-násobný nárast, asi to bude zložitejšie.
 • Trasovateľný: Ok, za dva mesiace chceme 10 nových klientov, ale čo za týždeň, za dva týždne? Dobrý cieľ by mal okrem finálneho deadline obsahovať aj míľľniky. Mal by mať v sebe aj náznak plánu a teda naozaj správne stanovený cieľ by znel asi takto: "Podpísať zmluvu o spolupráci v hodnote minimálne 10,000 EUR s 10 novými klientami do dvoch mesiacov: Prvé dva týždne aspoň 1 zmluvu, do štyroch týždňov aspoň dve zmluvy."

SMART ciele: Príklad pre osobný rozvoj

Do konca tohto roka (31. decembra 2024) absolvujem online kurz o osobnom efektivite a aplikujem naučené techniky na zlepšenie svojho časového manažmentu a produktivity. Chcem dosiahnuť aspoň 90% účasť na kurze a následne každý týždeň po absolvovaní kurzu pravidelne používať aspoň dve z nových techník na zvýšenie efektivity práce a dosahovanie cieľov. Budem monitorovať svoj pokrok prostredníctvom osobného denníka a každý mesiac vyhodnotím, ako mi nové techniky pomohli zlepšiť moju produktivitu a kvalitu práce.

 • S - Špecifický: Cieľ je presne definovaný a jasne určuje, čo sa má dosiahnuť. V tomto prípade je špecifickým cieľom absolvovať online kurz o osobnej efektivite a aplikovať naučené techniky na zlepšenie časového manažmentu a produktivity.
 • M - Merateľný: Cieľ je stanovený tak, aby bol merateľný a zistenie, či bol dosiahnutý, je jednoznačné. To znamená, že sa stanovuje konkrétny cieľ dosiahnuť aspoň 90% účasť na kurze a následne pravidelne používať aspoň dve z nových techník na zvýšenie efektivity práce každý týždeň.
 • A - Dosiahnuteľný: Cieľ je realistický a dosiahnuteľný v rámci dostupných zdrojov a možností. Absolvovať online kurz a používať nové techniky na zlepšenie produktivity sú reálne a dosiahnuteľné úlohy.
 • R - Relevantný: Cieľ súvisí s osobným rozvojom a zlepšením časového manažmentu a produktivity, čo je dôležité pre úspech a efektivitu v živote.
 • T - Časovo obmedzený: Cieľ má stanovený konkrétny časový rámec, do kedy má byť dosiahnutý. V tomto prípade je cieľ ukončiť absolvovanie kurzu a začať aplikovať naučené techniky do konca tohto roka (do 31. decembra 2024). Tento časový obmedzený rámec poskytuje jasný termín, kedy má byť cieľ splnený, a pomáha udržať motiváciu a fokus na dosiahnutie cieľa.
Pomodoro technika: Čo to je a ako ju využiť naplno
Pomodoro technika je time management metóda vyvinutá Francescom Cirillom v 80. rokoch minulého storočia, ktorá si hlavne v poslednej dobe získala značnú popularitu medzi profesionálmi, študentmi aj celými firmami. Tu je komplexný sprievodca na pochopenie a efektívne využívanie Pomodoro techniky. Čo je Pomodoro technika Pomodoro technika je jednoduchý a účinný