Sú vaše ciele SMART?

Každý asi vie, že mať či už v pracovnom alebo osobnom živote nejaké ciele, je nesmierne dôležité. "Načo ti je vietor, keď nevieš kam plávaš", hovorí známa múdrosť.

Väčšina z nás, ktorá sa niekedy stretla s pojmami ako time management alebo produktivita práce vie, že tieto ciele by mali byť tzv. SMART.

Áno, o SMART cieľoch sa píše v každej jednej knihe time managemente. Je to donekonečna omieľaná téma. Prvá lekcia na asi každej prednáške. Koľkí z nás ale skutočne túto jednoduchú techniku využívajú?

Myslím si, že hodnota tejto skvelej techniky je podceňovaná. Väčšina ľudí, s ktorými som sa o time managemente bavil, považuje techniku SMART cieľov za ťažký old school a venujú sa radšej cool moderným metódam a technikám. Myslím si však, že nikdy nezaškodí si veci trochu zopakovať, obzvlášť, ak sa k tejto téme dá pridať niečo nové.

Čo sú SMART ciele?

S - Specific / Špecifický

Každý cieľ musí byť špecifký, t.j. musí v sebe obsahovať jasné kritéria, podľa ktorých spoznáme, či sa nám ho podarilo splniť. Nestačí povedať si iba: "Chcel by som byť niekto." alebo "Rád by som mal veľa peňazí.". Musí byť jasne definované, čo že to vlastne chceme.

Čo znamená "niekto"? Koľko je to "veľa peňazí"? Špecifický cieľ nie je len vyslovenie túžby. Musí poskytovať presnú odpoveď na otázku: "Ako zistím, či som bol alebo nebol úspešný. Na čom to zistím? Čo presne sú pre mňa tie kľúčové kritéria?".
Mohlo by vás zaujímať: Robíte tieto chyby pri stanovení cieľov?

M - Measurable/Merateľný

"Prestať fajčiť" je možno na prvý pohľad dobre definovaný cieľ. Je síce špecifický a svojím spôsobom aj merateľný avšak nie je to úplne pravda. Oveľa lepšie a účinnejšie je dostať do nášho cieľu nejaké číslo. Príklad by mohol znieť: "Vyfajčím maximálne 5 cigariet denne" alebo "Chcem zarábať 3000 EUR mesačne".

Rovnako tak by sme mali zmerať, do kedy chceme tento stav dosiahnuť. Cieľ jednoznačne musí mať deadline - posledný možný dátum, kedy splníme cieľ.

A - Action-oriented/Akčne orientovaný

Cieľ sa dá inými slovami pomenovať ako žiadaný stav. Je to niečo, čo chcem. Súčasne si treba uvedomiť, že na tejto ceste človek musí vykonať určité konkrétne kroky. Takmer nič sa nezmení bez toho, aby sme do toho sami nejakým spôsobom zasiahli.
Prečítajte si aj: Prokrastinácia - najväčší nepriateľ produktivity.

Napríklad žiadosť: "Chcem sa mať dobre" vo svojej podstate nie je cieľ, pretože sa nedá naplniť. Ak by sme chceli pracovať s týmto zadaním, museli by sme si najprv uvedomiť, z čoho všetkého sa skladá náš dobrý pocit. Sú to pravdepodobne zdravie, dobré medziľudské vzťahy, finančná nezávislosť, pocit, že moja práca je zmysluplná a potrebná atď.

Pre každú jednu podkategóriu by sme potom mohli vymyslieť samostatné kritéria (napr. zdravie: nefajčiť, vážiť XY kg, cvičiť XY krát týždenne...). No a v neposlednej rade, každý cieľ potrebuje plán - činy, akciu. Čo presne urobíme ako prvé? Čo ako druhé, tretie...?

R - Realistic/Realistický

Naše ciele môžu spĺňať všetky vyššie uvedené náležitosti, ale pokiaľ nebudú aspoň trochu realistické, spôsobia nám väčšiu škodu ako úžitok. Každý cieľ má na nás nejaký efekt.

Splnený cieľ nám dodá sebadôveru, lepší pocit a chuť do ďalšieho sebarozvoja. Nesplnený cieľ naopak frustráciu a ešte väčšiu nepohodu. Súčasne sa pod písmenkom R skrýva ešte relevantnosť. Bude mať splnený cieľ na náš život vôbec nejaký pozitívny efekt? Má zmysel tomu vôbec venovať energiu? Poteší to mňa osobne?

T - Trackable/Trasovateľný

Nestačí mať len jeden jasný deadline, konečný bod, na konci cesty. Výborná pomôcka je stanoviť si po ceste míľniky. V našom prostredí je možno lepšie použiť pojem kilometrovník. Predstavte si akúkoľvek diaľnicu. Každých 500 metrov tu máme označené, v ktorom bode sa momentálne nachádzame. Vďaka kilometrovníkom vieme, ako ďaleko sme sa už dostali a ako úspešne.

E - Energy fulfilled - Nabitý energiou

Pre mňa osobne je práve toto písmenko kľúčové. Toto je dôvod prečo som sa znovu rozhodol napísať článok o stanovovaní cieľov. Predstavte si, že si študent stanoví takýto cieľ: "Na konci školského roka dostanem jednotku z matematiky. Z jednotlivých písomiek dostanem jednotky a dvojky. Dovolím si max. jednu trojku."

Cieľ je skutočne špecifický, merateľný, akceptovateľný, realistický aj trasovateľný. Ale...

Myslíte si, že náš imaginárny študent nakoniec skutočne dostane z matiky za jedna? Možno áno, možno nie. Ale ak ho matika nebaví, a tento cieľ je viac maminkin, ako jeho vlastný, je len malá pravdepodobnosť, že uspeje. V našich cieľoch musí byť energia. Musia doslova sršať energiou. Musíme CHCIEŤ, NIE MUSIEŤ na nich pracovať.

R - Recorderd/Zaznamenaný

Cieľ proste musí byť niekde zaznamenaný. Nech znie akokoľvek dobre, nestačí ho iba vysloviť. Ideálne riešenie je napísať si svoj cieľ na papier a podeliť sa oň s niekým blízkym, kto nám v ťažších chvíľkach pomôže a bude nás motivovať do ďalších bojov...

Ďalšie vysvetlenie skratky SMART

Existuje samozrejme niekoľko možných výkladov tohto chytrého akronymu. Všetky sú správne, pretože nakoniec sa všetky zhodujú. Len niekedy je "A" vysvetľované ako "Achievable", niekedy "R" ako "Results-oriented", prípadne "S" ako "Significant/Streching". Na takýchto drobnostiach však myslím nezáleží. Dôležité je, aby sme si určili čo od života chceme a pracovali na tom. SMART cieľ je výborná motivačná pomôcka.

Vyskúšajte 5-dňovú time management výzvu

Kliknite sem

Sharing is caring!

Copyright TimeManagement.sk 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram