SWOT analýza: Základ všetkého

SWOT analýza

Áno, človek by mal byť sám sebou a nehrať rolu niekoho iného. To je jasné. Ale súčasne si myslím, že by sme sa všetci mali snažiť byť lepší.

SWOT analýza, známa tiež ako analýza silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb, je nástroj používaný na identifikáciu vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov.

SWOT analýza sa používa na rôzne účely, od plánovania vo firme až po osobný rozvoj.

Hlavné princípy SWOT analýzy

  • Silné stránky: Silné stránky sú vlastnosti, ktoré Vám dávajú výhodu nad konkurenciou. Môže ísť napríklad o špecializované znalosti, patentované technológie, silné značky, alebo vynikajúce vzťahy so zákazníkmi.
  • Slabé stránky: Slabé stránky sú aspekty, kde organizácia zaostáva za konkurenciou. Tieto môžu zahŕňať nedostatky vo výrobkoch, nedostatočné zdroje, neefektívne procesy, alebo obmedzenia infraštruktúry.
  • Príležitosti: Príležitosti sú externé faktory, ktoré organizácia môže využiť na svoj prospech. Napríklad nové trhové trendy, zmeny v regulačnom prostredí, alebo technologické inovácie, ktoré môžu otvoriť nové trhy.
  • Hrozby: Hrozby sú externé nebezpečenstvá, ktoré by mohli ohroziť úspech organizácie. Tieto môžu zahŕňať ekonomickú nestabilitu, rastúcu konkurenciu, zmeny v zákonníku, alebo negatívne verejné vnímanie.

Ako urobiť osobnú SWOT analýzu

Aby som mohli byť lepší v budúcnosti, musíme najprv vedieť, akí sme teraz. Čím lepšie poznáme samých seba, čím lepšie si uvedomujeme svoje silné a slabé stránky, tým lepšie dokážeme využiť svoje talenty, nájsť si ideálnu prácu alebo podnikanie a robiť to, čo nás baví.

Áno, hádate správne. Chcem tu písať o SWOT analýze. Možno ste sa s pojmom SWOT prípadne TOWS už niekde stretli - v škole, v projektovom manažmente alebo niekde v knihách.

SWOT analýza je jedna z tých vecí, ktorú skoro všetci poznajú, ale málokto ju reálne používa. A keď už ju použije, tak na svoj projekt alebo firmu, nikdy nie na seba... Vo svete, kde ľudia viac času venujú plánovaniu svojej dovolenky ako plánovaniu svojho života sa asi niet čomu diviť.

SWOT analýza je skratka štyroch anglických slov. Každé jedno písmenko znamená niečo iné:

  • S - Strengths - Silné stránky
  • W - Weaknesses - Slabé stránky
  • O - Opportunities - Príležitosti
  • T - Threats - Hrozby

Silné stránky: V čom ste fakt dobrý?

Každý človek, každá firma, každý projekt má svoje silné a slabé stránky, ktoré sa v čase príliš nemenia. Nehovorím, že sa nemenia nikdy, ale ak silné stránky berieme ako kľúčové osobnostné rysy, ktoré nás definujú ako človeka, tie naozaj aj rokmi ostávajú takmer rovnaké.

Ako vystúpiť z komfortnej zóny
To, ako nad sebou a vecami rozmýšľame, je možno oveľa dôležitejšia ako to, čo robíme.

Prečo je dôležité poznať svoje silné a slabé stránky? Prečo sa na ne pýtajú na každom pracovnom interview? Nie, pretože z nich okamžite niečo vyplýva. A na to sú práve tie ďalšie dve písmenká v skratke. O a T, Opportunities a Threats, Príležitosti a Hrozby. Silné a slabé stránky, to ste Vy. Príležitosti a hrozby, to je svet okolo Vás.

"Dôvod prečo to 90 percent ľudí nikam nedotiahne je, že keď príležitosť klope na dvere, oni hľadajú v záhrade štvorlístky." – Walter Chrysler

Napríklad, ak ste majiteľom firmy a absolútne nerozumiete účtovníctvu a financiám (slabá stránka) jedna z hrozieb môže byť, že Váš Vás účtovník pripraví o všetky peniaze. Ak máte 18 rokov a neovládate angličtinu, šanca že sa zamestnáte výrazne klesá. Ak ste kreatívny človek telom i dušou a necháte sa zamestnať niekde v banke za prepážkou, budete trpieť...

Naopak, ak Vás baví pracovať s internetom a sociálnymi médiami, možno by ste mali naskočiť na trend digitálneho marketingu a pomáhať s Facebookom nejakej firme vo Vašom okolí. Ak milujete hudbu, zamestnajte sa v hudobnom vydavateľstve, rádiu alebo začnite nahrávať vlastné podcasty. Ak ste ukecaný extrovert, rozmýšľajte nad tým, kde svoj prirodzený komunikačný talent využijete.

Ako robiť to, čo ma baví? [Video]
Legendárne video Garyho Vaynerchucka je jedným slovom úžasné.

Najväčšia chyba

Jedna z najväčšia chýb, ktorú človek môže urobiť je orientácia na svoje slabé stránky. Na Slovensku to bohužiaľ robíme takmer všetci. Cieľom štátneho vzdelávanie je vytvoriť ľudí, ktorí sú rovnako dobrí vo všetkom.

Každý sme úplne iní, napriek tomu majú každý rok už desiatky rokov stovky tisíc detí takmer totožné dni. Chodia do školy a učia sa totálne sprostosti namiesto toho, aby rozvíjali svoje individuality.  Byť v niečom excelentný? Ani náhodou... Šedý priemer je predsa lepší, nie?

Asi ste pochopili, že takýto prístup k životu sa mi hnusí. Preto ak aj vy veríte, že vo svete uspejú skôr tí výborní ako priemerní, začnite sa zameriavať na svoje silné stránky. Uvedomte si, v čom ste fakt dobrý, čo Vám ide samo od seba. A makajte na tom ešte viac.

Slabé stránky: Mám na nich pracovať?

Kašlite na svoje slabšie stránky. Ignorujte ich. Nesnažte sa zlepšovať to, čo Vám nejde. Neverte prísloviu "Keď to nejde silou, pôjde to väčšou silou." Venujte radšej 100 % svojej energie tomu, v čom ste už teraz fakt dobrý, pretože ak sa zlepšíte ešte viac, raz môžete byť najlepší na svete.

Ako využiť Paretovo pravidlo 80/20 v praxi
Paretovo pravidlo alebo pravidlo 80/20 je koncept, ktorý mnohí poznajú, ale len málokto ho reálne využíva v praxi. Ak sa to naučíte, zvýšite svoju produktivitu doslova mnohonásobne.

Táto pointa je veľmi dôležitá, takže ju napíšem ešte raz...

  • Ak všetok svoj čas a energiu venujete tomu, v čom ste slabý a čo Vás ani nebaví, dosiahnete iba malé zlepšenie. Je zbytočné drtiť fyziku, keď ju neznášate. Aj keby ste jej venovali všetok svoj čas, nikdy z Váš nebude Einstein.
  • Rozvíjajte radšej svoje prirodzené talenty. Robte iba to, čo Vás baví. Vzdelávajte sa a makajte na sebe v oblasti, ktorú milujete. Raz v nej budete možno najlepší na svete... A ľudia, ktorí sú v niečom najlepší na svete, sa majú väčšinou dobre :-)

Tak, a teraz prosím zoberte do ruky pero a papier a urobte si svoju SWOT analýzu. Venujte tomu aspoň 15 minút. A ak budete mať chuť, dajte do komentára vedieť, na čo ste prišli...