"To poznám." VS "To robím." Cítite ten rozdiel?

"To poznám." VS "To robím." Cítite ten rozdiel?
Teoreticky medzi teóriou a praxou žiadny rozdiel nie je. Prakticky tam rozdiel je.

Keď robím nejaké time manažmente školenie a hovorím napríklad o technike GTD, fascinuje ma, keď mi niekto povie: "Ježiš toto? To poznám. To je staré..." Zo začiatku ma to zneisťovalo. Mal som pocit, že ľuďom neprinášam žiadne nové informácie.

Predsa ak už nejakú techniku poznáte, čo by ste si z nej mohli zobrať, keď ju počujete druhý, tretí, dvadsiaty piaty krát?

Odpoveď: "Veľmi veľa." 

Nejde totiž o to, čo poznáme, ale čo aktívne používame...

Každý z náš ma nejaké ciele.

A skoro každý z nás presne vie, ako ich dosiahnuť.

  • Je všeobecne známe, že keď chce človek schudnúť, musí začať jesť zdravé jedlá a športovať.
  • Keď chcete zarobiť viac peňazí, musíte pracovať produktívnejšie.

Jediný problém je ten, že nevyužívame to, čo už mnohí dávno vieme... “Ľudia väčšinou majú intelektuálnu znalosť potrebnú k tomu, aby odvádzali dobrú prácu. Robí im len problém chovať sa podľa toho, čo už vedia. Nepotrebujeme sa sa učiť viac… Potrebujeme zmeniť spôsob akým používame to, čo už v sebe máme.”

“Ľudia väčšinou majú intelektuálnu znalosť potrebnú k tomu, aby odvádzali dobrú prácu. Robí im len problém chovať sa podľa toho, čo už vedia. Nepotrebujeme sa sa učiť viac… Potrebujeme zmeniť spôsob akým používame to, čo už v sebe máme.”Timothy Gallwey
zakladateľ moderného koučovania

Ako začať v praxi využívať to, čo už dávno viete?

V prvom rade je kľúčové uvedomiť si, že učenie sa novej metódy alebo techniky je len začiatok. Skutočný pokrok a zlepšenie prichádzajú len s konzistentnou aplikáciou týchto princípov do praxe.

Často je to boj, pretože staré návyky a rutiny máme v sebe hlboko zakorenené. Výzvou teda nie je len naučiť sa novú techniku, ale zmeniť svoje správanie tak, aby nové metódy nahradili staré.

Jedným z prvých krokov k efektívnej zmene je stanovenie jasných a merateľných cieľov. Máloktorá technika time managementu bude efektívna, ak človek nemá jasno v tom, čo chce dosiahnuť. Ciele by mali byť SMART - špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené. Tento prístup pomáha zabezpečiť, že vaše úsilie je zamerané a smeruje k dosiahnutiu konkrétnych výsledkov.

Dôležitým aspektom je tiež sebareflexia a sebauvedomenie. Zastavte sa na chvíľu a zamyslite sa nad svojimi súčasnými návykmi a pracovnými postupmi:

  • Čo funguje dobre? Čoho treba robiť viac?
  • Čo nefunguje? Čo treba prestať robiť alebo aspoň obmdziť?
  • Kde môžete aplikovať nové techniky, aby ste boli efektívnejší?

Sebauvedomenie je kľúčom k rozpoznaniu oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie, a k identifikácii najvhodnejších stratégií pre vašu osobnú a profesionálnu situáciu.

Zavádzanie nových techník do praxe môže byť uľahčené aj pomocou nástrojov a aplikácií navrhnutých na zlepšenie produktivity a time managementu. Existuje mnoho aplikácií, ktoré môžu pomôcť pri organizácii úloh, plánovaní času a monitorovaní pokroku. Experimentovanie s rôznymi nástrojmi a zistenie, ktoré z nich najlepšie vyhovujú vašim potrebám, môže byť cenným procesom.

Napokon, zmena správania si často vyžaduje podporu zvonka. Či už ide o kouča, mentora, kolegu alebo priateľa, zdieľanie vašich cieľov a pokroku s niekým, kto vás môže podporovať a držať zodpovedných, môže výrazne zvýšiť vaše šance na úspech. Vzájomná zodpovednosť a povzbudzovanie môže byť silným motivátor