Energy Management

Management osobnej energie, známy aj ako energy management, predstavuje kľúčovú súčasť osobnej produktivity a time manažmentu. Tento prístup sa zameriava na optimalizáciu vašej fyzickej, emocionálnej a mentálnej energie s cieľom maximalizovať efektivitu a dosahovať lepšie výsledky v každodennom živote. Zahrňuje techniky ako sú riadenie stresu, správne stravovacie návyky, dostatočný odpočinok a cvičenie, ktoré pomáhajú udržiavať vysokú úroveň energie počas celého dňa.